Lázeňství v Bechyni 

Libušiny lázně a vodoléčebný ústav v Bechyni.


Nad tichou Lužnicí, jejíž romantické, tu zeleni bujnou, tu zase malebnými útesy skalních útvarů zdobené stráně obetkány jsou bohatými vzpomínkami dějinnými a plny bohatýrské slávy české, tulí se v roztomilém koutku překrásné krajiny útulné město Bechyně se starobylými, ode dávna proslulými a více než 200 let blahodárně působícími lázněmi Libušinými, kteréž nyní úplně nově vystavěny a moderně vypraveny jsou.
Pramen léčivý jest arseno-lithnato-železitý a byl již r. 1728 od Ph. a MUDra J. J. Geelhausena vědecky prozkoumán, popsán a za léčivý uznán, rovněž tak MUDrem J. Eiseltem vřele doporučen, ježto co do léčivosti nemá sobě rovna a složením svým i léčivosti nad prameny Františkových Lázní v Čechách vyniká.
Léčivý pramen Karlův vědeckým rozborem prof. české university Dra Bělohoubka v r. 1901 prozkoumaný a výnosy velesl. c. k. místodržitelství pro království české v Praze za léčivý pramen uznaný a k užíváni povolený. Vyniká bohatostí svou na vzácný kov lithium nad proslulé vody v Assmannhausich a všecky rakouské vody obsahem lithia zůstávají za vodami bechyňskými.
Vystavěn v roce 1904 nový velký dům obytný ve švýcarském slohu, nový vodoléčebný ústav, nové kabiny pro lázně slatinné, elektrické, uhličité, sluneční, louhovité. mravenčí, přírodní, minerálně železité. smrkové, rapnaté, vanové, parní atd.
Léčba sama provádí se dle způsobu na slovo braného prof. Dr. Winternitze tak jako v lázních Kaltenleutgebenských.
Slatinné lázně s výbornou účinnou slatinou z občin Bechyňských, jež bohatá jest látkami pryskyřičnatými a aroma­tickými a prof. z university pražské Dr. Bělohoubkem výborně doporučena jest, provozuji se zcela novým, v Čechách dosud nikde neprovedeným zařízením strojovým, kterým se slatina upravuje a přímo z měsidel strojově do van vpouští a zase z van přímo do potrubí odpadního vypouští, čímž každé zneužití naprosto nemožným učiněno jest a slatina ke každé koupeli jen jednou upotřebena býti může, o čemž každému lze se přesvědčili.
Z brožury Lázně v Bechyni 1915.

Po válce jsou lázně spravovány Sborovou národní správou a dále nemocenskou pojišťovnou soukromých zaměstnanců.
V roce 1948 byly lázně znárodněny a převedeny do Ústřední národní pojišťovny. 1.10.1952 došlo k převedení pod správu ROH. V roce 1957 vzniká lázeňská organisace Čs. lázně Třeboň n.p. a lázně Bechyně jsou jejím závodem.
Po restitučním řízení byly lázně vráceny původním majitelům. Po radikálních rekonstrukcích lázeňských objektů a výstavbě nového lázeňského domu Olga s novými balneoprovozy a ubytováním byla zvýšena kapacita lázní na více než dvojnásobek. Hlavním léčebným sortimentem lázní je rehabilitace pohybového ústrojí.

Více o službách lázní na: www.laznebechyne.cz